Özet

Bu çalışma önerisi ŞİRKET çalışanlarının müşteri odaklılık modlarını, devrimsel bir dönüşümle yükseltmeyi hedeflemektedir.

MOD, Müşteri Odaklılık Dönüşümüdür.

MOD Projesi bir markanın çalışanlarında müşteri odaklılık konusunda bir farkındalık oluşturarak değer ve davranışlarında olumlu bir gelişim sağlamayı amaçlar. “Unutulmaz Müşteri Deneyimi” yaşatmayı hedefleyen yüksek farkındanlığa sahip, çalışırken mutlulukla “akış” yaşayan çalışanlar ve bu çalışanların oluşturduğu “word of mouth” etkisi bu projenin en önemli çıktısı olacaktır.

MOD, Meşeli Yönetim tarafından geliştirilen özgün, insanı merkeze alan bir deneyim ekonomisi kültürleme projesidir : Mutlu çalışan, mutlu müşteri, mutlu insan. Oldukça sıcak, asla resmi olmayan bir dile/tona sahiptir. MOD toplam 10 ay süren bir programdır. MOD un kendine özel; her kişi ya da birimin  bağlanabileceği bir portalı (marka ile birlikte mod kelimesini içeren ada sahip bir web sayfası) bulunur.  Bu uygulamada hem uzaktan eğitimler, hem müşteri ölçümleri (SMS yoluyla) hem de tüm bilgi paylaşımları ve barometre performans ölçümleri yapılıp takip edilebilmektedir.  

MOD’un tüm parçaları şunlardır: Mod Platformu, MOD Barometresi, Mod Elçileri, Mod Eğitimleri (Deneyim, İletişim, Zihin, Aksiyon), MOD Manifestosu, Ayın Teması, MOD Gazetesi/Bülteni, Sabah Uyanış Toplantıları, Vay Be! Uygulaması, Ödüllü Online Yarışma, MOD Film Yarışması, , Poster Yarışması, Müşteri Röportajları, Gizli Müşteri Uygulaması ile MOD Günü ve Gecesidir.

İdeal olan bütün bu parçaların kültürleme oluşturacak ve birbirlerini destekleyecek şekilde 10 ay boyunca uygulanmasıdır. Bununla beraber,  markaların ihtiyaç ve isteklerine uygun olarak proje parçalara da bölünebilir. Uygulamalar birincil ve ikincil önem derecelerine göre ayrıştırılabilmektedir. Uygulanma zamanları farklılıklar gösterebilir.

MOD projesi konusunda uzman ve tecrübeli bir ekip tarafından geliştirilmiş ve farklı sektörlerdeki önemli firmalarda uygulanmış, yurtdışından fon desteği kazanmış bir uygulamadır.  

Aşağıda proje içerisinde yer alan adımların başlıkları bulunmaktadır.

MOD PLATFORMU, MOD BAROMETRESİ GELİŞTİRME, MOD ELÇİLERİ, MOD MANİFESTOSU YAZIMI, UYGULAMAYA GİRİŞ, EĞİTİMLER, DENEYİM MODÜLÜ, İLETİŞİM MODÜLÜ, ZİHİN MODÜLÜ, AKSİYON MODÜLÜ, ONLINE SINAVLAR, MODA GİRİŞ/SABAH UYANIŞ TOPLANTISI, AYIN TEMASI, VAY BE! UYGULAMASI, MOD BÜLTENİ, MOD FİLM YARIŞMASI, POSTER YARIŞI, ONLINE BİLGİ YARIŞMASI, MÜŞTERİ RÖPORTAJI, GİZLİ MÜŞTERİ UYGULAMASI, MOD GÜNÜ VE GECESİ