Müşteri bağlılığı artık tamamen ilişkisel bir kavram haline dönüşmüştür. Yani şirketler müşterileriyle kalıcı ve karlı bir ilişki içinde olmak istiyorlarsa onlarla mutlaka duygusal bir bağ kurmalı ve onlara insani bir dokunuşta bulunmalıdırlar. Operasyonel müşteri deneyimi olarak da tanımlanabilecek bu uygulama için en önemli araçlardan birisi de elbette Müşteri Deneyim Merkezi/Çağrı Merkezi/ Müşteri İlişkileri Merkezi gibi bir ilişki merkezidir. Meşeli Yönetim bu alandaki derin bilgi ve deneyimiyle şirketlerin olumlu müşteri deneyimi yaşatacak vizyon ve anlayışta merkezler kurmasına hem teorik hem de pratik anlamda yol gösterecek ve destek olacaktır. Bu merkezin en önemli kaynağı olan doğru insan kaynağının seçilmesi, organizasyon yapısının kurgulanması, süreçlerin oluşturulması, teknolojik ve yapısal alt yapısının kurulması, permortatif ve motivasyonel sistemlerin tesis edilmesi, eğitim sisteminin yapılandırılıp işletilmesi Meşeli Yönetimin yetenekleri arasındadır.