1) Çalışan ve Müşteri Deneyimi Eğitimi

AMAÇ: Şirketlerin rekabet üstünlüğü sağlaması için çalışanlarda insan odaklı bakış açısını yaygınlaştırmak, unutulmaz müşteri/çalışan deneyimleri için pratik davranış alışkanlıkları kazandırmak.

NEDEN BU EĞİTİM? Rekabetin yaşandığı her sektörde önce çalışanların sonra da müşterilerin insan odaklı bir bakış ve yaşam anlayışına sahip olmaları gerekiyor. Bu sayede çalışanlar kendilerini daha mutlu ve üretken hissederken müşterilerin sadakatini de sağlamış olacaklar.

KİMLER ALMALI?: Müşterilerle temas eden tüm çalışanlar.

FARKI VE ÇIKTISI: Çalışan ve müşteri ayrımı yapmadan, insan odaklı bir bakış açısıyla tamamen pratik tecrübelerden hareketle gerçek hayat olayları üzerinden hazırlanmış olması. Eğitim sonunda katılımcılar mutlu çalışan olmanın ve müşterileri elde tutmanın aynı konular olduğunu fark edecekler. Ve bunun neler yapabilecekleri konusunda bolca pratik fikir sahibi olacaklar.

İÇERİK :

 1. ÖN SINAV: Katılımcıların bakış açılarını ortaya koyacak davranış sorularından oluşan
 2. PAZARLAMAYI ANLAMAK: Rekabetin ve pazarlamanın geçmişi. Deneyim Ekonomisinin ortaya çıkışı. Algı ve tutumların önemi. Farklılaşmak. 3 Silah.
 3. İNSANI ANLAMAK: 4 Varlık türü.. İnsan Beyni. Hayvanlardan farklarımız. Bedensel Biliş. Mantıksal algı boyutları. Değerlere dokunmak. Hizmet Üçgeni.
 4. UNUTULMAZ DENEYİM İÇİN YAPILACAKLAR: Anlam bulmak. Bakış açımızın farkına varmak. Konfor Alanı. Niyetlerin yönetimi. Ego yönetimi. Dinlemek. Görme Cesareti Göstermek. Soru Sormak. Sanatçı Olmak- yaratıcılık.  Öznel-Bağlama uygun olmak. Hızlı Olmak. Sürpriz Yapmak. Nezaket. Güler yüzlülük.
 5. ÇIKIŞ SINAVI: Eğitim başındaki sınavın tekrarı ve gelişimin ölçülmesi

SÜRE: 1 gün


2) Lider Gibi Susmak, Sormak ve Dinlemek Eğitimi

EĞİTİM AMACI İnsanların egolarını doğru yöneterek susmayı başarıp, öncelikle kendilerine doğru sorular sorabilmelerine;  çok iyi, etkili ve mutlu dinleyiciler olmalarına destek olmak.    

KAZANILACAK YETKİNLİKLER:

Ego Yönetimi. Farkındalık. Etkili Soru Sorma. Etkili Dinleme. Beden Dili.

EĞİTİMİN FAYDALARI:

 • Başkaları üzerinde etkili bir iz bırakmanın yollarını öğrenme.
 • İletişimde ve yönetim becerilerinde ustalaşma.
 • Yaratıcı ve ufuk açıcı, farkına vardıran sorular sorabilme
 • İyi bir lider olmanın en faydalı araçlarından dinleme becerilerinin kazanılması

İÇERİK :

1. ZİHİNSEL HAZIRLIK: Öz Farkındalık, Egoyu Yönetmek, Şimdiyi Yaşamak, Vazgeçebilmek, İçten Dışa Gelişim ve Niyet, Enerji Yönetimi

2. SUSMAK VE SORMAK: Susmanın Önemi, Susma Egzersizi, Empati Egzersizi, Soru Sormanın Önemi, Soru Sormamanın Nedenleri, Soru Tipleri, Soru Sorma Teknikleri, Soru Örnekleri, Problem Çözen Güçlü Sorular, Metaforlar, On Güçlülük Duygusu, Master Sistemler,  Soru Sorma Egzersizleri

3. DİNLEMEK: Dinlemenin Önemi ve Tarihçesi, Dinlememenin Nedenleri, Dinlemenin Bileşenleri, Dinleyici Tipleri, Dinleme Öncesi Hazırlık, Dinlemede Beden Dili, Dinleme Teknikleri (RASA-Teyit) , Dinlemenin Merak Egzersizi, Öz Denetimli Dinleme Egzersizleri.

4. SINAV

HEDEF KİTLE: Başka insanlarla ilişkileri önemseyen ve onlar üzerinde olumlu bir etkide bulunmayı isteyen herkes

METOT: Bilgi Aktarımı. Video izleme. Ses kaydı dinleme ve değerlendirme. Bireysel ve grup egzersizleri

SÜRE: 1 gün


3) “Esen Kalma” Eğitimi

AMAÇ:  Çalışanların kendilerini daha iyi hissederek huzur ve mutlulukla, dolayısıyla yüksek performansla çalışmalarını kendi kendilerini motive ederek sağlamak. 

NEDEN BU EĞİTİM?: İstatistikler çok moral bozucu. 100 kişiden 70’i çok fazla gerilimli bir hayat yaşadığını düşünürken, neredeyse yarısı da tükenmişlik sendromunda. Yani kendimizi iyi hissetmiyoruz. Fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal ve ruhsal açılardan kendimizi daha iyi hissedebilmeye ihtiyacımız var. Bu eğitim bize bu konuda rehberlik ediyor, yol arkadaşlığı sunuyor.

KİMLER ALMALI?: İş hayatında mutsuz veya tatminsiz olan; ya da daha memnun ve başarılı olmak isteyen herkes.

FARKI VE ÇIKTISI: Egzersiz ve kişisel aktivitelerle bireysel farkındalıklar sağlaması. Böylece eğitim sonunda katılımcılar kendi kendilerine motive olacakları eylem adımları çıkarırlar. Ayrıca kurumlar için iyi hissetme durumlarına göre çalışan personası ile öneri yapılacaklar listesi belirlenir.

İÇERİK :

 1. ÖLÇÜM: Katılımcıların beş boyutta iyilik durumlarını kişisel olarak ölçülür, bireysel bir karne çıkartılır.
 2. BEŞ BOYUTUN “10” NOKTASI:  Beden Boyutu –Enerjik olmanın önemi, enerjik olmak için aktiviteler. Beslenme koşulları. Hobiler. Akıl Boyutu : Zihinsel enerji aktiviteler. Kendimizin farkında olma egzersizi. Farkındalık (Mindfulness). Değerler çalışması, Bakış açışlarının (içbükey-dış bükey) önemi ve egzersizleri. Anı yaşamak. Öğrenmek-Okumak. Okuma listesi. Duygu Boyutu: Duygular, duygusal zeka ve duygu yönetimi egzersizi. Çatışma yönetimi. Film Listesi. Ruh Boyutu: İnsanın anlam arayışı. Niyetin önemi. Ego yönetimi. Çevre Boyutu: Sevmek ve sevilmek. İyi insan olabilmek.
 3. SONUÇ :  Kişisel ve kurumsal boyutta yapılacaklar listesinin çıkartılması. 

SÜRE: 1 gün


4) Mutluluk Eğitimi

mutluluk4

Amaç ve tanım:  İnsanlığın temel meselesi mutlu olmak. Her geçen gün daha fazlaya sahip olan insan her geçen gün daha fazla mutsuz olduğunu düşünüyor. Özellikle iş hayatında. Bu eğitimin amacı mutluluk meselesine teorik ve pratik bir açıdan yaklaşarak, katılımcılara mutluluk yolunda önemli bir farkındalık adımı attırarak  onları harekete geçirmek , mutluluklarını desteklemek gibi ulvi bir amaca hizmet etmek.

İçerik: Mutluluk nedir? Temelleri, nedenleri nelerdir? Mutlu insanların özellikleri nelerdir? Nasıl mutlu oluruz? Nasıl mutsuz kalırız?

Yöntem: Biraz teori, az hüzünlü ama daha çok eğlenceli uygulama.

Hedef Kitle: Kendini mutsuz hisseden, zanneden çalışanlar, yönetciler, insanlar.

Süre: 1 gün


5) Zor insanlarla Baş Etme Eğitimi

zor insanlar

Amaç : İş hayatında zor insanlarla (müşteriler, bayiler, yöneticiler)görüşen çalışanlara, zorlukları aşmaları için gerekli bilgi ve alışkanlıkları, teorik/pratik olarak kazandırmak

İçerik: Zor insan tipleri. Zor insanlarla başetme yol ve yöntemleri

Hedef Kitle: Zor insanlarla baş etme zorunda olduğunu düşünen çalışanlar ve yöneticiler.

Süre: 1 gün


6)Etkileyici Sunum Yaparak Sonuç Alma Eğitimi

stevejobs

Amaç: İş hayatının en önemli araçlarından birisi olan sunum yapma konusunda gerçek, etkili, ve sonuca yönelik bilgi ve becerileri ortaya koymak bu alanda yetkinlik geliştirmek.

İçerik: Eğitimde sunum yapmanın felsefesi ile başlanarak içerik hazırlama, görselleştirme ve sunu aşamaları ayrı ayrı el alınacak. %30 teori, %70 uygulama olacak. Katılımcıların pratik, küçük ama etkili bilgileri edinmeleri ve bunları hayata geçirmeleri konusunda becerileri artacak, sunum ustası olma yolunda önemli bir adım atacaklar.

Hedef Kitle: Yaptığı sunumlarda etkileyici sonuçlar almayı, sunum yaptığı kişiler üzerinde olumlu ve unutulmaz bir iz bırakmayı hedefleyen herkes.

Süre: 1 gün


7) ZAMAN YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Amaç: Yöneticilerin “zaman” kavramına yönelik algılarını değiştirmek. Onlara zamanlarını boşa geçirmeden verimli şekilde kullanmanın yollarını göstermek. Bu sayede daha etkin işlerle uğraşma, kendilerinden beklenilenlerin ve kendilerinin beklediklerinin ötesine geçme dolayısıyla da hayatlarını değiştirme, yani hayatı değiştirme konusunda katılımcılara bir esin kazandırmak, yüreklendirmek, yollar göstermek…

İçerik:

 • Akış kavramı.
 • Vizyon, misyon, strateji ve amaç boyutundan iş hayatı.
 • Yaşam Alanı Çemberi Çalışması
 • Yönetim ve iş boyutları uygulaması.
 • Acil/önemli işler farkındalığı uygulaması
 • Hedef ve öncelik odaklı iş ve gelecek planı oluşturma
 • Zaman Yönetimi koçluk uygulaması.
 • Pratik zaman yönetimi uygulamaları
 • Günlük, haftalık, aylık, yıllık plan yapma, ajanda yönetimi.
 • Hedeflerle yönetim
 • Karar verme teknikleri
 • Toplantı yönetimi
 • Yetki devri ve delegasyon
 • Maymunu sırtlanmak, iş devralmak.
 • Sunumlar
 • İlişkiler ve sohbetperestlerle mücadele
 • Kurum çamuru ve dedikoduyla mücadele

Yöntem: Eğitim kimsenin uyumadığı, uyumayı aklına getirmediği bir katılım ve enerjiyle bol uygulamalı ve gerçek örneklerle biraz mizahi şekilde verilmektedir. Temel dokusunda koçluk bulunur. Bu yüzden, eğitim insanların farkındalığı kendi kendilerine yaşadıkları hızlı ve derinlere inen bir yönteme sahiptir.

Süre: 1 Gün

Hedef Kitle: Zamanını etkin kullanmak isteyen her çalışan.


8)SATIŞTA MÜZAKERE BECERİLERİ EĞİTİMİ

AMAÇ : Satışçıların öncelikle müşterileri daha iyi anlamalarını ve analiz etmelerini sağlamak. Ardından  satış görüşmelerini etkin şekilde yöneterek sonuç alacak müzakere becerilerini kazandırmak.

KAZANILACAK YETKİNLİKLER: Empati. Güven Verme. Dinleme. İletişim. Kendini İfade. Yapıcı çözüm Bulma. Kararlılık. Sonuç Alma.

EĞİTİMİN FAYDALARI:

 • Müşteri odaklı anlayışı benimseyip geliştirmek.
 • İletişim becerilerinde ustalaşma yolunda ilerlemek
 • Müzakerenin doğasını ve yapısını anlamak
 • Uygulamalı şekilde özel müzakere taktiklerini öğrenmek
 • Müzakerelerden istenen sonuçları elde etmek için izlenecek yolların farkına varmak

İÇERİK :

 • Müzakere Stratejisi
 • Müzakere Türleri
 • Müzakere Aşamaları
 • Müzakereye Hazırlanmak
 • Psikolojik Tutum Geliştirme
 • Müzakereci-İnsan Profilleri ve davranış modelleri
 • İletişim ve Beden Dili Farkındalığı
 • Patronun Kim Olduğunu Bilmek
 • Görüşme ve Pazarlık Taktikleri (Batna, Zopa vs.)
 • Opsiyonel Satış, Pastayı Büyütmek ve Değer Üreten Geleceğe Yatırım
 • Çatışma ve İkna Yönetimi
 • Müzakere Hataları
 • Müzakereyi Sonuçlandırmak ve Fayda Analizi Yapmak
 • Uygulamalar/ Oyunlar/ Okuma ve İzleme Listesi / Sınav

HEDEF KİTLE: Müşterilerle müzakere yapan satış ekipleri

METOT: Bilgi Aktarımı. Video izleme. Bireysel ve grup egzersizler. Yarışma/Sınav

SÜRE: 1 gün

EĞİTMEN: Mustafa Şehirli, PhD.