Meşeli Yönetim bünyesinde Uluslararası Erickson Koçluk Sertifikasına sahip yönetim koçlarımız hizmet vermektedir. Birebir bir ilişki olan koçluk hizmeti için öncelikle koçluğun ne olduğunu anlamak gerekir. Bu doğrultuda aşağıdaki soru ve cevapları okumak çok faydalı olacaktır. Sonrasında bu anlamda yönetim koçluğu almak isteyen müşterilerimizin bizimle irtibata geçmesini rica ederiz. Ardından yapılacak bir ön görüşmeyle birlikte koçluk hizmetinin çerçevesi ve içeriği belirlenebilecektir.

6833145-acorn-wallpaper1. Koç kimdir?
Koç müşterisine güven ve samimiyetle yaklaşarak uyum sağlayarak onu düşündürten, fark ettirten, ilham almasını sağlayan, müşterinin bütünsel bir bakış açısıyla sonuca yaratıcı bir şekilde yönelmesi konusunda ona destek olan kişidir. Başka bir ifadeyle koç müşterisine uyum sağlayarak bir konuda olumlu bir şekilde müşterinin ne istediğini, ona nasıl ulaşacağını, kararlılıkla nasıl sürdüreceğini ve sonuca ulaştığını nasıl anlayacağını müşteriye düşündürten, fark ettiren ve bu yolda müşterisin yolda tutan ve ona ulaşmasını sağlayandır.Koç güçlü soru ve yöntemler kullanarak müşterisini ulaşmak istediği hedefe veya çözüme veya yaratıcı sonuçlara odaklayan, müşterinin sahip olduğu bütün kaynakları kullandırarak onun istediği yere ulaşmasını sağlayan kişidir.

2. Koçluğun aşağıda belirtilen diğer mesleklerden farklılıkları şu şekildedir:
a. Eğitmen?    Eğitmen belli bir konudaki bilgileri ve tecrübelerini başkalarına anlatan, gösteren ve eğiten kişidir. Böylece eğitim verdiği kişilerin belirli bir konuda bilgi ve becerilerini artırmayı amaçlar. Genellikle sonuçlarla ilgilenmez. Oysa koç asla anlatmaz, eğitmez. Güçlü sorularla kişinin kendi çözümlerini bulmasını sağlar ve bu çözüm konusunda onları yüreklendirerek sonuç almalarını sağlar. Sonuç çerçevesi önemlidir.
b. Danışmanlık? Danışman belli bir konuda uzmandır. O konuda eğitimli ve deneyimlidir. Belli bir süre boyunca kendisine danışılan konuda bilgi vermesinin yanı sıra, yol gösteren, çözümü üreten, ne yapılacağını söyleyen , yönlendirme yapan, ve  bazen sonucu ortaya çıkaran kişidir. Oysa koç kendi konusunun uzmanıdır. İlgili konunun uzmanı değildir. Asla yönlendirmez, ne yapılacağı söylemez ve sonucu ortaya çıkarmaz. Kişiye ya da müşterisini düşündürüp, odaklanmasını ve sonuca ulaşmasını sağlar. Yani danışmanlıktan oldukça farklıdır.

c. Terapist?

Terapist genellikle psikolojik sorun durumlarında destek alır. Psikolojik bir eğitim almıştır. Ve genellikle geçmişe yönelerek sorunlara çözüm bulmaya çalışır. Koç ise psikolojik uzman değildir ve bu tür vakalarla ilgilenmez, terapiste yönlendirme yapar. Geçmiş değil daha bütünsel bir bakış açısıyla zaman zaman geçmişten de yararlanarak bu ana ve geleceğe doğru odaklanma sağlar.

3. Koçluk aşağıdakilerden nasıl ayrılır?

a. Mentörlük?

eichenblueten-1280x853Mentör bir konuda çok tecrübeli ve bilgilidir ve bu tecrübelerini o konuda yeni olan, yetişmekte olan kişiye aktarır, onları geliştirir. Hatta takip edip tavsiyerlerde bulunur, hedefe ulaştığından emin olmak ister. Genelde mentisinin ulaştığı sonuçlardan sorumlu olur.. Ve yine genellikle aynı kurum içindeki tecrübeli isimlerden seçilir.Koç ise “koçluk” alanı dışında bir konuda uzman ya da tecübeli değildir, hiç bir bilgisi de olmayabilir. Dolayısıyla tecrübe ya da bilgi aktarımı yapmaz, yol göstermez, sonuçlardan sorumlu olmaz. Sorumluluk kişidedir. Koç o konuda güçlü sorularla ve bell yönetemlerle kişiyi düşündürüp, odaklar, yaratıcı çözümlere ve sonuçlara giderken kişiyi yolda tutar, onu destekler, harekete geçirir, onun potansiyelini maksimize etmesini sağlar.

 

 b. Arkadaşlık?

friends Koçluk bir çeşit yol arkadaşlığı olsa da arkadaşlıktan farklıdır. Arkadaş kişiye karşı bir bağ duyan, ona empati ile yaklaşan ve çok uzun dönemli süren, ilgili konularda arkadaşına gerekirse yol gösteren, gerekirse bizzat işi yaparak yardım eden, paylaşan kişidir. Koç objektiftir, kişinin tarafında değildir ve empati kurmaz. Ve işin yapılmasına karışmaz. Ancak sonuca giden yolda kişinin yanında bulunarak onu yolda tutar.