Özet

İN Projesi bir kültürleme projesidir. Öncelikle yöneticilerden başlayarak tüm şirkette çalışan (insan) odaklı değer kültürünü geliştirmeyi amaçlar.  Projenin hedefi, çalışanların bağlılıkları yanında içsel motivasyonlarını artırmak ve beklenen iş çıktılarını yükseltmektir.

TANIM ve AMAÇ

İN Projesi Meşeli Yönetim tarafından geliştirilip önerilen ve çalışan odaklılık anlayışını geliştirmeyi amaçlayan bir kültürleme projesidir. Öncelikle yöneticilerin çalışan odaklı yönetim anlayışlarını destekleyerek çalışanların yaptıkları işi ve kendilerini değerli görmelerini ve dolayısıyla içsel motivasyonlarını yani mutluluklarını artırmalarını hedefler.
İçsel motivasyonu yüksek mutlu çalışanlar MÜŞTERİ MARKA memnuniyetinin ötesine geçerek “unutulmaz MÜŞTERİ MARKA deneyimi” yaşatmayı hedefleyen yüksek farkındanlığa sahip, çalışırken mutlulukla “akış” yaşayan çalışanlardır. Bu çalışanların oluşturduğu “word of mouth” etkisi ve sadık müşteriler bu projenin en önemli çıktılarından birisidir.

ÖZELLİKLER:

İN bir taslak proje olup MÜŞTERİ MARKA  yöneticileriyle beraber geliştirilecek modüler bir yapıya sahiptir. Aşağıda belirtilen ana akış dışında bazı öneri aktiviteler bulunmaktadır. İhtiyaç ve istekler doğrultusunda bu aktivitelerde değişiklikler, eklemeler ve çıkarmalar yapılabilecektir.  İN Mutlu çalışan, mutlu müşteri , mutlu insan inanışıyla oldukça sıcak, asla resmi olmayan bir dile/tona sahiptir. Yaklaşık 12 ay süren bir programdır.

İN ’in zaman planı çerçevesince tüm parçaları şunlardır:

  1. ANLAMA AŞAMASI
  2. Çalışan Mektup ve Görüşmeleri. Koçluk yöntemiyle bire bir görüşmeler ve kapalı zarflı açık uçlu mektupların toplanması  ve analizi
  3. Yöneticilerle görüşmeler ve analizler
  4. Gap ve ihtiyaç analizlerinin yapılması
  1. KEŞFETME AŞAMASI
  2. KPI ların ve Barometrenin Belirlenmesi
  3. Manifestonun yazılması
  4. Yeni fikir ve uygulamaların belirlenip geliştirilmesi 
  5. Gelişim ve eğitim alanlarının belirlenmesi.
  6. UYGULAMA AŞAMASI

İdeal olan aşağıda örneklendirilen bütün bu parçaların kültürleme oluşturacak ve birbirlerini destekleyecek şekilde 10 ay boyunca uygulanmasıdır. Bununla beraber,  proje parçalara da bölünebilir. Uygulamalar birincil ve ikincil önem derecelerine göre ayrıştırılabilmektedir. Uygulanma zamanları farklılıklar gösterebilir. Aşağıda proje içerisinde yer alan adımların başlıkları bulunmaktadır.

WEB PLATFORMU, BAROMETRE GELİŞTİRME, MANİFESTO, EĞİTİMLER, SABAH UYANIŞ TOPLANTISI, AYIN TEMASI, VAY BE! YARIŞMASI, İN BÜLTENİ, İN FİLM YARIŞMASI, POSTER YARIŞI, ONLINE BİLGİ YARIŞMASI, ÇALIŞAN RÖPORTAJI, İN GÜNÜ VE GECESİ