Müşteri terk davranışı analizi, müşteri sadakati kavramına tersten bir bakış açısıyla müşterilerle uzun dönemli sağlıklı ve karlı bir ilişki kurmak amacıyla şirketi ya da markayı terk etmiş müşterilerin analiz edilmesi ve sonuçlara göre bir gelişim planının geliştirilmesidir. Bu anlamda uygulanan bazı analiz teknikleri bulunmaktadır. Meşeli Yönetim, “bir müşteri bir markayı neden terk eder, kökenleri ve nedenleri nelerdir, bunun önüne geçmek ve şirkete avantaj sağlamak için neler yapılmalıdır?” gibi sorulara cevap bulacak ve şirket yönetimine yol gösterecektir. Ortaya çıkan çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi için gerekli operasyonel uygulamaları da hayata geçirebilecektir.